Bolwerk bij den Boom

Stadsrekeningen
1614 Kapittel 18.
De eerste steen gelegd aan het bolwerk bij den Boom.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1221
 
1616 Kapittel 19.
Leverantie van materialen voor het nieuwe bolwerk buiten den Boom.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1232
 
1616 Kapittel 20.
Drie dubbele Hartoigen, om bij het leggen van den eersten steen onder het bolwerk bij den Boom te leggen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1236
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 90, 96, 108, 109

n: vermelding in een voetnoot