afb.

Bastion Baselaars

bouwjaar: na 1623

Gebouwd in het begin van de 17e eeuw, bij een grondige aanpassing van de vesting.
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
~~~
Het bastion dankt zijn naam aan het klooster Baseldonk. Het behoorde toe aan de Wilhelmieten die afkomstig waren uit Basel, vandaar de naam Baselaars. Na het slechten van de wallen werd tussen 1880 en 1890 een plantsoen, 'de wandeling' genoemd, aangelegd door tuinarchitect J.M. Marechal. In dit plantsoen werd een muziekkiosk gebouwd. In 1931 werd het plantsoen verrijkt met een fontein. In 1987 besloot men de fontein aan te vullen met het kunstwerk 'Herfstbladeren' van Heidi Haayer.
Bron: *
~~~
De muren van dit bastion zijn vrijwel geheel aanwezig maar nauwelijks waarneembaar door de begroeiing en de gebouwen van de tennisclub. Het bastion dankt zijn naam aan het klooster Baseldonk. Dit klooster lag buiten stad in het schootsveld van de stadswal en is in 1542 afgebroken toen Maarten Van Rossum de stad bedreigde. Het behoorde toe aan de Wilhelmieten die afkomstig waren uit Basel, vandaar de naam Baselaars.
Bron: Vestingwandelingen
Benaming
JaarNaamBron
1645Bafelaers BolwerckSylva Ducis Gallis Bois le Duc German sHartogen Bos (ca 1645)
I. Covens en C. Mortier
1740Bosselaars Bolwerk(niet zoals aangegeven Oranje Bolwerk)
Grondtekening der Stad 's-Hertogenbosch (ca 1740)
Tegenwoordige Staat, uitgegeven door I. Tirion, 1740
1795Bastion BazelaarPlan der Stad Forten en Situatie van 's-Hertogenbosch 1795
1866Bastion BazelaarProvincie Noord Brabant. Gemeente 's-Hertogenbosch (No. 2 Stad)
Kuyper, Gemeente-atlas (ca 1866)
Artikelen
2008

Wim Hagemans

Bomen gered uit garageplan. Stadsgracht rond Bastion Baselaar minder ver doorgetrokken
Brabants Dagblad donderdag 1 juli 2008
 
2011

Skeletten op Bastion Baselaar : Het Frans hospitaal van 1794- 1795

De geruchtmakende vondst van een massagraf op Bastion Baselaar hield enige tijd de gemoederen van het geschiedenisminnende deel van de Bosschenaren bezig. De skeletten waren aanleiding voor allerlei speculatieve theorieŽn, die varieerden van in 1629 begraven verdedigers tot bevrijders uit 1944. De meest waarschijnlijke verklaring is echter dat het Franse militairen betreft die in de jaren 1794-1795 hier in een massagraf ter aarde werden besteld.
Jan Buiks | Bossche Bladen 2 (2011) 38-43
2020

Slachtoffers van de rode loop, rotkoorts, malaria of de kogel?

De overledenen uit het massagraf Bastion Baselaar (1794-1795) in ís-Hertogenbosch.
Constance van der Linde, Silva 1 (2020) 24-27
Kunstafbeeldingen
 

Het voormalige Kruitmagazijn, z.j.

Toegeschreven aan M.J.C. Weegenaar, die veel vervalsingen gemaakt heeft
(potlood- en pentekening 11.5 x 16.5 cm)
Prentenkabinet Bibliotheek Provinciaal Genootschap, 's-Hertogenbosch
Dit werd in 1742 gebouwd op het bolwerk Bazelaar. Het bolwerk kwam in 1623 gereed.
Stadsrekeningen
1626 Kapittel 17.
Werken aan het Bolwerk achter de Basselaars.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1333
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 42, 48, 60, 111, 112, 121, 123, 124, 207, 209, 229

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 190, 191

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 166

n: vermelding in een voetnoot