Vestingwerken
Stadsrekeningen

1511

Kapittel 57

  • Onderscheidene herstellingen aan stads vestingwerken, poorten en bruggen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 249

1512

Kapittels 18, 19, 20, 22 en 23

  • Uitgaven aan vesting- en verdedigingswerken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 272

Kapittel 26

  • Visitatie van stads poorten en vestingmuren.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 275

1515

Kapittel 25

  • Eenige ontvangsten, wederom afgestaan aan stads bouwmeesters, tot herstel en versterking van stads vestingwerken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 305

1519

Kapittel 21

  • Weggraving der aarde uit den Burgt der stad 's Hertogenbosch, om daarmede stads vestingwerken te versterken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 348

1521

Kapittel 75

  • Idem de eigenares van een stukje grond voor de vestingwerken der stad onteigend.
  • Idem een ander eigenaar voor het afgraven van zijn erf tot de vestingwerken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 367

1525

Kapittel 18

  • Afbreken van huizen gestaan hebbende buiten stads vestingmuur aan de Weversplaats
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 417