afb.

Vestingwerken

Rijksmonument

Vestingsmuren met bastions

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Vermeldingen

Resoluties van de Raad van State

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Video
Erfgoed 's-Hertogenbosch
Brochures
1999 Ontwikkelingsplan Vestingwerken
Gemeente 's-Hertogenbosch mei 1999
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) passim

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 84, 454-455

n: vermelding in een voetnoot