afb.

Koning Willem I Kazerne

Vlijmenseweg 2

Voormalige kazerne, Koning Willem I College
Deze voormalige kazerne, gebouwd in 1939, is uniek in zijn soort. Meestal werden de in de jaren 30 ontworpen kazernes volgens een standaardontwerp van de genie uitgevoerd. De Willem I is echter onder supervisie van de Rijksbouwmeester gerealiseerd. De architectuur is verwant aan de Delftse school met een paviljoensgewijze ordening, plaatselijk voorzien van sierlijke torentjes. Qua situering is aansluiting gezocht op de oude vestingwerken van de stad. De rond de applplaats gegroepeerde gebouwen vormen de kern van het complex. De robuuste bakstenen gebouwen hebben hoge geknikte schilddaken. De houten vensters zijn uitgevoerd als traditionele kruiskozijnen.
Na de oplevering in 1939 werd de kazerne tijdens de bezetting spoedig gebruikt door diverse eenheden van de SS. Na de bevrijding werden respectievelijk de Nederlandse infanterie gehuisvest, de genie en ten slotte tot 1992 een pantserinfanteriebataillon (regiment Van Heutsz).
Met de ingebruikname als Regionaal opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie ("School van de Toekomst") is het complex een voorbeeld van combinatie van traditionele en moderne architectuur naar ontwerp van het Bossche architectenbureau "De Twee Snoeken".
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Oe gotte kk daor

Kazerne

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 26 juli 1984
Artikelen
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kk daor : Kazerne
Brabants Dagblad donderdag 26 juli 1984