afb.

Isabellakazerne

datering: 1917-1993
locatie: Vught, Reutsedijk 7

De locatie is een oud fort, waarvan de omtrekken nog duidelijk herkenbaar zijn. Het fort is omstreeks 1618 aangelegd toen 's-Hertogenbosch nog in Spaanse handen was. Het is genoemd naar aartshertogin Isabella (1566-1633); zij was een dochter van de koning van Spanje Filips II. Zij voerde, eerst samen met haar echtgenoot Albertus van Oostenrijk, en na zijn overlijden in 1621, als landvoogdes het bewind over de zuidelijke Nederlanden. De vijfhoekige schans diende oorspronkelijk als versterking van vestingwerken voor de Vughterpoort. De zuidelijke toegang van de stad werd ermee afgesloten. In 1914 werd Fort Isabella als verdedigngswerk opgeheven en werden de wallen afgegraven en de gebouwen gesloopt. Alleen het uit 1703 daterende poortgebouwtje "de Puist" bleef gespaard. Vanaf 1917 werden op het complex kazernes gebouwd, waarin het 17e Regiment Infanterie gelegerd werd. In de loop der jaren werd het complex uitgebreid, waarbij enkele delen van het oude verdedigingswerk verloren gingen. Van 1922 tot 1940 is het Regiment Wielrijders (inclusief het befaamde muziekkorps) in de kazerne gelegerd geweest. Aan die periode herinnert nog de muziektent (1932), die als geschenk van het regiment is opgetrokken. De huidige tent is een replica. In 1940 kwam de kazerne in Duitse handen. Eind oktober 1944 namen eenheden van de Schotse Highland Divisie het complex over. De platen met namen van de in de meidagen van 1940 gesneuvelde wielrijders zijn overgebracht naar de Harskamp. Het verleden van het Regiment Wielrijders wordt onder beheer van de Sichting Fort Isabella Kazerne bewaard in "de Puist".
Gebruikers van het Fort Isabella:
1618-1629Spaanse troepen
17e eeuwWoningbouw en verdedigingswerk
1844-1900Artillerie, als steunpunt voor de Lunetten legerkamp Vught
1917-1940Infanterie en Regiment Wielrijders
1940-1944Duitse troepen
1944-1945Highland Divisie
1945-1993Stoottroepen, 2e Regiment lichte luchtdoelartillerie (1946), 4e depot (1948), kaderschool infanterie (1953), 1e depot Infanterie (1967), opleidingscentrum algemeen (1970)
1993-hedenCentraal Orgaan opvang Asielzoekers; Asielzoekerscentrum Vught
Internet
Artikelen
1984

A.D. Reynhoudt

De Isabellakazerne in 's-Hertogenbosch ()
Ons leger 68 (1984) 55-56
 
1997

C.J. Limonard

De Isabella kazerne te Vught. Van fort tot kazerne. Van kazerne tot monument
Kwartaalbericht stichting Menno van Coehoorn 1 (1997) 1-3
 
2012

Koers nog niet bepaald

• Gemeente Vught laat uitgebreid onderzoeken wat het met het complex van de Isabellakazerne kan doen.
• Er is nog niets beslist, er zijn verkennende gesprekken.
• Binnenkort volgt taxatie van het complex.
Petra Dircks | Brabants Dagblad woensdag 3 oktober 2012 | 30-31
 
2013

Toekomst Isabellakazerne nu ‘in handen van’ Vughtse burgers

VUGHT – De huidige economische somberte heeft zo af en toe ook voordelen. Zou het terrein van de Isabellakazerne pakweg vijf jaar geleden nog rücksichtslos verkocht zijn aan een projectontwikkelaar, door de kredietcrisis is er opeens volop ruimte om mee te denken.
Roel van den Eijnde | Brabants Dagblad donderdag 28 februari 2013 | 33
 
2013

Nog méér ideeën Isabellakazerne

Steeds meer plannen voor hergebruik van de Isabellakazerne zien het levenslicht. Nu van drie architecten.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad zaterdag 2 maart 2013 | 32
 
2013

’Gracht en nieuwe ingang Isabella’

De ideeën voor herinrichting van Fort Isabella krijgen steeds meer vorm. De bedoeling is een gracht en ondergrondse parkeerplaats aan te leggen, een nieuwe ingang te creëren en de bebouwing grotendeels intact te laten.
Jeroen de Laat | Brabants Dagblad dinsdag 11 juni 2013 | 29
 
2013

Ideeën Isabella in vijf stromen

Burgerinitiatief voor invulling van terrein Fort Isabella in Vught levert tal van ideeën op. Geen concrete plannen.
Jeroen de Laat | Brabants Dagblad donderdag 4 juli 2013 | 31
 
2013

Isabellakazerne: werken, wonen en bezinning

Voor wonen of werken in de kazerne op Fort Isabella in Vught is veel belangstelling.
Miranda van Houtum | Brabants Dagblad woensdag 4 december 2013 | 26-27
 
Boeken
2016

W.A.M. Kievits

Fort Isabella Kazerne : van toen tot straks
Bruna | Vught 2016 | ISBN 90-8147-494-8
 
Open Monumentendag
2015

Isabellakazerne

Fort Isabella heeft vanaf het Twaalfjarig Bestand (1609–1621) deel uitgemaakt van de Bossche verdedigingswerken. Het stervormig gebouwde fort beheerste samen met Fort Sint-Anthonie de zuidelijke toegangsweg naar de stad. Van het fort is alleen het 18e-eeuwse poortgebouw bewaard gebleven. De overige bebouwing op het terrein kwam met name tot stand in 1915–1917 toen hier een kazerne werd gevestigd. Ook na de Tweede Wereldoorlog was het fort nog jarenlang als kazerne in gebruik. In die jaren is een aantal bijgebouwen gerealiseerd. In die bijgebouwen zijn de laatste jaren allerlei bedrijven en bedrijfjes en ambachtelijke kunstenaars neergestreken. Zij openen vandaag voor de bezoekers aan Isabella hun werkruimte.
Magazine Open Monumentendag (2015) 60
 
Afbeeldingen

1924

-