Grachten

Stadsrekeningen
1555 Kapittel 18.
Kosten der stad tot het opgraven en diepen der stadsgrachten tusschen St. Jans- en de Vuchterpoort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 700
 
1566 Kapittel 15.
Stadsgrachten opgegraven, ten einde verdere verwoesting inn kerken en kloosters voor te komen.
 
1576 Kapittel 5 en 6.
Bevel aan die van Vucht en op het Reut, om het ijs in Stads vesten te komen breken.
Bevel aan die van Orthen, om het ijs in de Stads vestinggrachten te komen breken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 921
 
1601 Kapittel 13.
Verschillende andere werken tot versterking der Stad, zoo vr als tijdens de belegering.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1136
 
1633 Kapittel 35.
De aannemer van het uitdiepen der Stads vesting gracht van het nieuwe tot het houten bolwerk, eene toelaag betaald voor het niet toedammen der groote hekel on om zijnen dam zoo te leggen, dat de vaart en de stroom haren loop door de Hekel bleefbehouden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1390
 
1642 Kapittel 28.
Uitgaven voor het reinigen der riolen onder den wal aan de gracht bij de Pijnappelsche poort en het uitdiepen der gracht aldaar.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1428