Galg

Video

Historisch monument gevonden op Vughtse heide

NOVO3
Stadsrekeningen
1551 Kapittel 19.
Houten kelk op de galg te Vucht geplaatst.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 674
 
Vermelding
1727

Resoluties van de Raad van State

woensdag 5 februari

Missive van kolonel Tengnagel commandant te s-Hertogenbosch inhoudende dat de galg van de militaire justitie waaraan men gewoon is de dode lichamen van deserteurs en andere infame delinquenten ten toon te hangen staande even buiten het fort Isabella omver gevallen was, dat er nu een nieuwe galg nodig is; na deliberatie wordt de voornoemde kolonel geordonneerd de omgevallen galg opnieuw te doen oprichten en te repareren mits die tenminste reparabel is of anders een nieuwe te laten maken door s lands timmerman Caspar Eijmberts.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)