afb. Pierre Weijnen, augustus 1914

Eerste Wereldoorlog

Agentschap van de Nederlandsche Bank, hoek Kerkstraat, rechts. Links het hek rond de Nederlands Hervormde Kerk met daarvoor kolombrievenbus. De eerste wereldoorlog is uitgebroken. Er heerst een landelijk wantrouwen tegen het papiergeld. Voor de ingang van de bank staan mensen te wachten die hun papiergeld willen omwisselen tegen goud- en zilvergeld.
Stadsarchief (0073643)
Archief
Afbeeldingen

1914

juni 1918

21 december 1918
 
Artikelen
2012

Henk H.M. van der Linden

11. De Groote Oorlog : Leuvense vluchtelingen in 's-Hertogenbosch
Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 119-129
 
2013

Henk H.M. van der Linden

Leuvense vluchtelingen in 's-Hertogenbosch
'De Groote Oorlog' in het klein (Erfgoed Brabant 2013) 226-228
 
2014

Leuvenreis in teken van Eerste Wereldoorlog

DEN BOSCH – Het oudst bekende Bossche boek ‘Tondalus visioen’, uit 1484, ging verloren in de universiteitsbibliotheek van Leuven tijdens de grote brand in augustus 1914. Zeker een miljoen Belgen raakten tijdens de Eerste Wereldoorlog op drift en waren te gast in Brabantse dorpen en steden.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad vrijdag 2 mei 2014 | 29
 
2014

Bossche soldaat in de Grote Oorlog

Het is zeer zeldzaam om een historisch inkijkje te krijgen in het leven van een gewone Bossche soldaat uit 1914.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad dinsdag 3 juni 2014 | 29
 
2014

René Grémaux

Ontboezemingen van een gemobiliseerde Bosschenaar uit het bange bijna oorlogsjaar 1914.
Nijmegen, 9 juli 2014
2019

Nik de Vries

Historie : De Groote Oorlog en 's-Hertogenbosch
Bossche Kringen 6 (2018) 42-45
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 51, 64, 100, 153, 185, 242, 261, 263

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 193, 194, 239, 279, 289, 330, 337, 343, 345, 356, 398

n: vermelding in een voetnoot