afb. C. Rochussen / C.L. van Kesteren, 1629

Beleg 1629

Leget

Gevolgen van de capitulatie van Den Bosch in 1629

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

129
Noten
1.Mr. J.A.M. Hoekx, Het capitulatie verdrag en de gevolgen daarvan in politiek en godsdienstig opzicht, in: Bossche Bouwstenen II (1979),
pag. 68.
2.G.T.O.B. 3 (1988), pag. 133.
3.Oud-notarieel archief, inv. nr. 2689, folio 209v, Stadsarchief 's-Hertogenbosch.
4.Oud-notarieel archief inv. nr. 2689, folio 222v.
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 8 (1993) 129
Verhalen en legenden I

Wondere saaken

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 1 september 1988
Verhalen en legenden II

Pannekoeken

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 7 mei 1992
Verhalen en legenden III

De zilvervloot

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 4 maart 1993
Video
WaterschapDeDommel
Artikelen
1869

W.J. Knoop

Rapport over bescheiden, rakende het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629, uitgebracht in de bestuursvergadering van 15 januari 1869
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1869) 45-52
 
1920

Chr.C.V. Verreyt

De zilveren St. Janstoren, een gedachtenis aan het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629
Taxandria 27 (1920) 150
 
1929

Dr. J.D.M. Cornelissen

Het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629
Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome 9 (1929) 111-148
1930

C. Ingen-Housz

Literatuurlijst van het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1930) 93-145
 
1962

Dr. L.P.L. Pirenne

De nationale betekenis van het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629
Varia Historica Brabantica I (1962) 193-218
 
1979

Rob Ruggenberg

Stedendwinger Frederik Hendrik bracht Spaansgezinde stad na ruim vier maanden op de knieën
Brabants Dagblad zaterdag 21 april 1979 | 33
 
1979

E. van Autenboer

1629, winst of verlies?
Boschboom Bladeren 24 (1979) 1-24
 
1980

J. Koldeweij

Het kapittel van Sint-Servaas te Maastricht verleent in 1629 geldelijke steum aan Isabella van Spanje bij de pogingen 's-Hertogenbosch te ontzetten
Brabants Heem 1 (1980) 23-30
1981

M. Korsten

De katholieken in Stad en Meijerij van Den Bosch in 1629 en hun houding tegenover het nieuwe bewind
Boschboom Bladeren 26 (1981) 17-22
 
1981

M. Korsten

De opbouw van de protestantse gemeente in Den Bosch in 1629
Boschboom Bladeren 26 (1981) 23-29
 
1982

J. van de Westelaken

Financiële achtergronden van het beleg van Den Bosch
Varia Historica Brabantica XI (1982) 17-52
 
1988

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Wondere saaken
Brabants Dagblad donderdag 1 september 1988
 
1992

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Pannekoeken
Brabants Dagblad donderdag 7 mei 1992
 
1993

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : De zilvervloot
Brabants Dagblad donderdag 4 maart 1993
 
2004

Ernest Verhees

Verhalende bronnen gebruiken : Twee boeken over het beleg van 1629
Bossche Bladen 3 (2004) 97-100
2006

Harry van den Berselaar

De verraders gestraft : 1629 in een Spaanse optiek
Bossche Bladen 4 (2006) 155-159
2011

Kogel 1629 in Gement Vught

• Medewerkers waterschap Aa en Maas vinden in polder Gement kanonskogel.
• Volgens Legermuseum dateert vondst uit 17e eeuw.
• Kanonskogel is mogelijk afgeschoten bij beleg van Den Bosch in 1629.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad donderdag 5 mei 2011
 
2011

Graven naar de waarheid van Fredreik Hendrik

Krijgsheren maken vaak fraaie kaarten en verslagen van hun overwinning. Zo ook Frederik Hendrik van beleg van 1629. Binnenkort weten we beter of die werkelijk klopt.
Tilly van Uffelen en Tom de Louw | Brabants Dagblad vrijdag 4 november 2011
 
2012

Tilly van Uffelen

Stelling Frederik Hendrik gevonden
Brabants Dagblad dinsdag 26 juni 2012 | 30
 
2013

Oorlogslinie 1629 als toeristische trekpleister regio

In Sint-Michielsgestel heeft De Groene Vesting plannen gepresenteerd om een toeristische trekpleister te maken van de belegeringslinie rond Den Bosch uit 1629.
Jan van den Hout | Brabants Dagblad woensdag 23 januari 2013 | 34-35
 
2013

Redactie

Het beleg van 1629 opnieuw in beeld
Bossche Omroep zondag 30 juni 2013 | 33
 
2013

Robèrt van Lith

Nieuwe informatie in boek over Het Beleg van ’s-Hertogenbosch
Brabants Dagblad dinsdag 23 juli 2013 | 23
 
2013

Rosmalenaar werkt jaren aan vertaling Latijns werk over beleg 1629

Jan van Boxtel, oudbankdirecteur van de Rabobank Rosmalen, lanceert tijdens Open Monumentendag (14 september) zijn boek ‘Het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629, en andere gebeurtenissen uit die tijd.’
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad woensdag 31 juli 2013 | 26-27
 
2014

Rolf Hage

Historie : Eerlicke conditien
Bossche Kringen 2 (2014) 19-21
 
2015

Jan van den Berg

Historie : Nogmaals de rol van Leeghwater bij het beleg van 1629
Bossche Kringen 4 (2015) 28-30
 
2016

Mathijs van der Loo

De economische stagnatie van 's-Hertogenbosch, rond 1629
Bossche Kringen 5 (2016) 40-44
 
2017

‘Linie 1629’ wordt beleefbaar

Linie 1629 leefde niet zo lang geleden alleen in de harten van historici. Maar Den Bosch, Vught, Gestel en Heusden pikken steeds meer plannen op om ‘Linie 1629’’ weer beleefbaar te maken.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad donderdag 28 december 2017 | Regio 2-3
 
Boeken
2003

Karel Scholten van Aschat

Met Vergetelheid Beloond : Een andere kijk op het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2003 | ISBN 90 7070 668 7
 
2004

Peter-Jan van der Heijden

Dagboek 1629 : Ooggetuigen van hét beleg van 's-Hertogenbosch
Adr. Heinen - Stichting ABC | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90 7070 696 2
 
2015

Jo Bemelmans en Rob de Vrind

Beeldverhaal 'Landschap van de Verwijzing' : Zichtbaar en beleefbaar maken van de Linie van Frederik Hendrik
Stichting De Groene Vesting | 's-Hertogenbosch 2015
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 111

A. van Sasse van Ysselt, 'Het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629, uit een krijgskundig oogpunt beschouwd' in: Taxandria (1907) 309-315

n: vermelding in een voetnoot