Barakken

Stadsrekeningen
1632 Kapittel 12 en 13.
• Verpachting van Stads barakken, met uitzondering van die bij de Haven, aan den Luitenant-Majoor Cornelis Carweer.
• Ontvang van servitiegeld der barakken aan de Haven en van het krijgsvolk, dat voor eenige dagen in de kerken en andere aangewezen plaatsen gehuisvest werd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1376-1377
 
1636 Kapittel 13.
Ontvang van verkochte Stads soldatenbarakken achter de mandenmakers bij de Haven, doch over het geheel of een gedeelte der koopsom met renten ten behoeve der Stad bezwaard.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1400
 
1637 Kapittel 12.
• Servitiegeld voor de barakken.
• Vordering voor het overgenomen onderhoud van barakken enz.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1406
 
1637 Kapittel 13.
Nadere verkoop van soldatenbarakken achter de mandemakers op de haven en vestiging van een gedeelte der koopsom daarop.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1406
 
1637 Kapittel 14.
Ontvang van renten uit de barakken aan de havenkant, omtrent den boom, in 1637 verkocht tot het bouwen van huizen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1407
 
1638 Kapittel 36.
Betaling aan de secretarissen Dreijschoir en van Kessel, voor het vesten der chijnsen uit de erven der barakken op de haven.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1413
 
1638 Kapittel 27.
Meublement voor de barakken, schilderhuizen, voor de wachten en één nieuwe brug buiten St. Janspoort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1415