afb. Chris van Cromvoirt

Fort Pettelaar

sloop: 1672
locatie: Zuid

Fort Pettelaar werd in juli 1672 gesloopt om een Franse bezetting te voorkomen. Een hoger gelegen terrein met een bijzondere vorm, waarop nu een restaurant staat, herinnert aan het voormalige fort.
Brabants Dagblad donderdag 23 juni 2005
Dossier

Fort Pettelaar

Stadsarchief 's-Hertogenbosch (dossier 6321)
Rijksmonument

Fort Pettelaarse Schans

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Verhalen en legenden

'Als een wind'

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 3 augustus 1989
Artikelen
1989

Henny Molhuysen

Verhalen & legenden. 'Als een wind'
Brabants Dagblad donderdag 3 augustus 1989 (foto)
 
2010

Jan van Berkom

Fort Sint Michiel
Bossche Omroep 7 maart 2010
 
2012

Jeff van Schijndel

De Pettelaarse Schans
KringNieuws 1 (2012) 13-14
 
Stadsrekeningen
1602 Kapittel 16.
De commissie van hunne Hoogheden naar de Stad terug komende, zijn in gevaar voor 's vijands geschut van het fort Pettelaar.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1151
 
1622 Kapittel 22.
• Verbod om in de schans Pettelaar te komen.
• Stroo voor de soldaten in de barakken en in de schans Pettelaar.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1305-1306
 
1623 Kapittel 23.
• Geschenk aan een persoon van kwaliteit en veel vermogende, om daardoor te verkrijgen dat de soldaten, gezonden om te beletten dat de vijand het werk aan de schansen op het Reut en de Pettelaar, stoore, niet ten laste der burgerij zouden gehuisvest worden.
• Brandstoffen aan de bezetting in de Pettelaar schans gebragt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1313, 1315
 
Afbeeldingen

ca 1625
     
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 103

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 57, 111, 117-122, 132, 161, 207, 208, 227, 232, 234, 236

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 177

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 73

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 43, 44, 409

n: vermelding in een voetnoot