Forten
Stadsrekeningen

1583

Kapittel 5

  • Verzoek om de vreemde soldaten in de forten rondom de Stad 's Hertogenbosch, door inlandsche te doen vervangen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1041

1595

Kapittel 15

  • Afscheids-maaltijd den Heer Anthony de la Cocquelle, wien de belangen der Stad, zoo voor de fortificatie als anderen, werd aanbevolen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1108

1601

Kapittel 5

  • Vrijheid van licenten van goederen ten behoeve van Stads fortificatien.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1135

1614

Kapittel 16

  • Bedrag der Stad 's Hertogenbosch in de taux van f 25.000,- door de Staten van Brabant toegestaan, tot de fortificatie van 's Hertogenbosch.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1219

1617

Kapittel 21

  • Kosten voor het slechten van de forten, loopgraven en andere werken, door den vijand in het eerste beleg opgeworpen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1245

1626

Kapittel 17

  • Uitgaven aan fortificatie-werken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1333

1627

Kapittel 10

  • Aankoop van hout, teer en pik, op last van den Heer van Ribecourt en van schepenen, voor de fortificatie der stad bestemd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1338

Kapittel 17

  • Aankoop van palisaden, palen, hoofden, ribben, krombeelen, planken enz. voor de fortificatie der Stad en hare omliggende forten.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1338

1628

Kapittel 17

  • Uitgaven voor de fortificatien der Stad en voor huisvesting van soldaten bij de Burgers.