afb. Peter Cox, Eindhoven, 27 juli 2017

Zilveren melkkan

vervaardiger: Christianus J.H. van Gemert
datering: 1860/61
collectie: Het Noordbrabants Museum

Artikelen
2017

Paul Huys Janssen en Ad van Pinxteren

Wereldlijk zilver met een religieus verhaal
Bossche Kringen 5 (2017) 50-52
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Wouter Prins en Pia Verhoeven, Zilver in de abdij (Uden 2002) 108, 109, 110

n: vermelding in een voetnoot