afb. 2 april 1829

Kranten

Artikelen
1975

P. Hollenberg

's-Hertogenbosch als perscentrum
Varia Historica Brabantica IV (1975) 165-238
 
1986

A.W.M. Bogers

De 's-Hertogenbossche Dingsdagse en Vrydagse Courant 1771-1780
Noordbrabants Historisch Jaarboek 3 (1986) 63-85
 
1987

A.W.M. Bogers

De patriotse pers in Den Bosch
Boschboombladeren 36 (1987) 19-36
 
1994

Peter Altena

'Gans Nederland luisterde' : Gerrit Paape als journalist in Den Bosch (1794-1795)
's-Hertogenbosch 4 (1994) 136-143
1995

R.H.M. van Breukelen

Coenraad Teulings en zijn Bossche drukkerijen, 1844-1902
Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 166-194
 
1996

A.W.M. Bogers

De pers in het departement van de monden van de Rijn (1810-1813)
's-Hertogenbosch 1 (1996) 1-13
1996

R.H.M. van Breukelen

Een vergeten pionier : Boekdrukker Henri Bogaerts (1841-1902)
Bossche Bladen 3 (1996) 84-93
1997

R.H.M. van Breukelen

Het Noordbrabantsch Dagblad 1892-1895
's-Hertogenbosch 4 (1997) 131-138
1999

Ruud van Breukelen

Henri Bogaerts (1841-1902) : drukker en uitgever
Brabantse biografieën 5 (1999) 9-12
2003

Ruud van Breukelen

Gérard Teulings (1855-1916) : courantier, schrijver en tekenaar
Brabantse biografieën 6 (2003) 139-142
2004

Jac.J. Luyckx

Brabants Dagblad telde vele titels : Bossche krant waaide met alle winden mee
Bossche Bladen 1 (2004) 13-14
2006

R.H.M. van Breukelen

De Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagblad : Een katholieke Brabantse krant rond 1900
Bossche Bladen 4 (2006) 134-139
2008

Jan de Wit

Legaal en illegaal : De pers tijdens de bezetting
Wegens bijzonder omstandigheden (2008) 167, 453
 
2009

Marc Brink

Nieuw weekblad wil positief nieuws
Brabants Dagblad, dinsdag 3 maart 2009
 
2009

René Kok

De Provinciale. Een belangrijke Bossche courant
Bossche Bladen 4 (2009) 137
2010

René Kok

Berichtgeving voor de negentiende-eeuwer : Studie naar Bossche kranten en pamfletten
Bossche Bladen 2 (2010) 53-55
2010

'We worden geen glamourmagazine'

Het Katholiek Nieuwsblad heeft een 33-jarige vrouw als hoofdredacteur, Mariska Orbán. „Ik sta er niet van te kijken dat mensen verbaasd zijn over mijn benoeming."
Tom Vos | Brabants Dagblad, donderdag 2 september 2010
 
2019

Arno van den Brand

Herkomst en spreiding van kranten te 's-Hertogenbosch in 1772
s.l. 2019
Boeken
1963

Anton van Oirschot

De kranten in Brabant
Uitgave Stichting Brabantse Dag | Heeze 1963
 
1975

P. Hollenberg

's-Hertogenbosch als perscentrum
Brabants Dagblad B.V. | 's-Hertogenbosch 1975
 
1983

R.G.A. Nabbe

De Noordbrabanter en het Noordbrabantsch Dagblad 1892-1895 : de Zuidelijke visie op de ontluikende katholieke emancipatie
Kandidaatscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen | 's-Hertogenbosch 1983
 
1987

Klaas Jansma en Meindert Schroor

Tweeduizend jaar geschiedenis van Noord-Brabant
Inter-Combi van Seijen | 1987 | ISBN 90-9400-818-1
 
2003

Cas van Houtert

Uit doorgaans betrouwbare bron : De geschiedenis van het Eindhovens Dagblad
Eindhovens Dagblad | 2003
 
2007

Henricus Johannes Cornelis Termeer

'Het Geweten der Natie' : De politieke en maatschappelijke rol van de voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden van Nederland, september 1944 - mei 1945
Assen | 1994
2009

R.H.M. van Breukelen

De Provinciale 1771-1941 : Een katholiek-liberale Bossche krant door overmacht geveld
Valkhof Pers | 2009 | ISBN 90-5625-294-6
 
2010

Rutger de Graaf

Journalistiek in beweging : Veranderende berichtgeving in kranten en pamfletten (Groningen en 's-Hertogenbosch 1813-1899)
Uitgeverij Bert Bakker | 2010 | ISDN 90-351-3554-3
 
Literatuur en bronnenpublicaties

De Wijde Vlucht, feestelijk familiealbum ter ere van het 50-jarig jubileum van L. Teulings, 1959, familie Teulings (intern document)

P. Alterna, 'Gy schrijft hier Bossche couranten; is zulks moogelijk?' in: Kringnieuws 2 (2004) 3-6

A.W.N. Bogers, 'Een stukje Bossche persgeschiedenis, De kranten van Van Gulpen en Zo(o)nen 1794-1804' in: Boschboombladeren 38 (1990)

R. van Breukelen, 'De Noord-Brabander in de Brabantsche politieke cultuur, 1829-1895' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 15 (1998) 180-215

R. van Breukelen, 'Het Huisgezin en de maatschappij De katholieke illustratie, 1869-1910' in: Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 26 (1996) 24-48

L. van Bunge, 'Krantenconcentraties in Noord-Brabant' in: Brabantia 5 (1965)

C. van Ek, Het Huisgezin en de Provinciale: van opheffing naar fusie (proefschrift, Nijmegen 2003)

P. Hollenberg, 'Enkele episoden uit de geschiedenis van de oudste Noordbrabantse krant' in: Voor Rogier, een bundel opstellen van oud-leerlingen de hoogleraar bij zijn afscheid aangeboden (Hilversum / Antwerpen, 1964) 163-180

J.L.G. van Oudheusden en J.A.M. Verboom, 'Herstel- en vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden; Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945' in: Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland XXXVIII (1977)

A.J.J. Pastoor, 'De geschiedenis van onze courant 1771-1921' in: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant 2 juli 1921

J.A.G.M. van Roosmalen, 'De een z'n dood, werd de ander z'n brood' in: Kringnieuws 6 (1992)

J.A.G.M. van Roosmalen, 'Journal, het oudst bekende verspreidingsgebied van de krant van Arkesteijn' in: Kringnieuws 19 (1993) 14-16

J.F.A. Wassink, 'De eerste twee decennia van de "NoordBrabander"' in: Brabants Heem 39 (1987) 110-121

J. de Wit, De ondergrondse Bossche pers (illegale Bossche bladen WOII)

S.H.A.M. Zoetmulder, 'Welk doel heiligde welke middelen? Veertig jaar geleden in de Brabantse perswereld' in: Brabantia 31 (1982) 49-58

n: vermelding in een voetnoot