Zusters van Tilburg

Artikelen
1936

A.M. Frenken

Medewerking van Mgr. Zwijsen aan de erkenning der Zusters van Liefde te Tilburg door de Regeering
Bossche Bijdragen XIV (1936) 292-296
 
1936

J. Kleijntjes S.J.

Goedkeuring der Regels en Statuten van de Congregatie der Zusters van Liefde te Tilburg
Bossche Bijdragen XIV (1936) 297-305
 
2014

Ton Vogel

Zusters van Tilburg: ´Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid´ in ´s-Hertogenbosch 1852-1988
's-Hertogenbosch 2014
Literatuur en bronnenpublicaties

Carel Bloemen, 'Erkenning der Congregatie van de Zusters van Liefde te Tilburg en de goedkeuring harer Statuten door de Hooge Regeering des Lands' in: Bossche Bijdragen (1935) XIII. 68-112, 113-130; (1936) XIII. 241-291

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 15, 17, 19, 29, 41, 42, 46, 47, 56, 61, 62, 63, 83, 89, 102, 104, 106, 108, 109, 109n, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 142, 155, 178, 183, 184, 193, 194, 219, 225, 229, 233, 237, 245, 266, 268, 272, 275, 279, 280, 281, 283, 284, 288, 289, 290, 295, 296, 297, 303, 340, 311, 311n, 318, 323, 341, 369, 373, 412, 427, 429, 434, 439

n: vermelding in een voetnoot