Zusters van Maria Magdalena

Peperstraat

Sanders

De zusters van Maria Magdalena

93
Noten
96.Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Rechtelijk archief 's-Hertogenbosch, inv. nr. 1199, f. 126r.
Jan Sanders, 'Verkloostering in het vijftiende-eeuwse 's-Hertogenbosch' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 93-94, 102-104
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan Sanders, 'Verkloostering in het vijftiende-eeuwse 's-Hertogenbosch' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 93-94, 102-104

n: vermelding in een voetnoot