afb. Valentijn Klotz, 12 mei 1672

Vrouwenconvent Sint Elisabeth-Bloemenkamp (1400 - ?)

locatie: Achter de Tolbrug

Prospect vanuit het noorden. In het midden de kerk van Sint Jan. Op de voorgrond het gebouwencomplex van het Sint Elisabeth Bloemenkampklooster. Detailopname.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (0000123)
Benaming

Vermeldingen

  • 1498. Zusteren achter die Tolbrugh. Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 (1866) 31
  • 1629. Convente achter de Tolbrugge. Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 (1866) 1350
  • 1645. 't Clooster Achter de Tolbrug. Kaart Sylva Ducis Gallis Bois le Duc German sHertogen Bos ca 1645
Hoekx

De Bossche kloosters tot aan de inname van de stad in 1629

De zusters Achter de Tolbrug (Sint Elisabeth-Bloemenkamp)

26
J.A.M. Hoekx, 'De Bossche kloosters tot aan de inname van de stad in 1629' in Bossche Bouwstenen VI (1983) 12-36
Sasse van Ysselt

Het Klooster achter de Tolbrug

371
372
373
374
375
Noten
1.Toen deze man was overleden hertrouwde zij andermaal en wel met den gepensionneerd luitenant-kolonel Johannes Zeebis, die na haren dood in 1806 te den Bosch hertrouwde met Dorothea Allegonda van Hellenberg, weduwe van Jean Paul Vincent.
2.Hij kocht 14 Februari 1778 van Barthelemi Lassere, chirurgijn-majoor, een huis in de Kerkstraat te den Bosch, dat een uitgang in de Korte Putstraat had en naast het huis de Drie papagaaien stond; den 22 Juni 1791, toen hij commandant van het fort Crévecoeur was, verkocht hij dat huis weder en wel aan Johan Verstelt, auditeur-mililair en notaris te den Bosch; het was toen genummerd E n° 100.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 371-374
Afbeeldingen

1962
     
Archief
?

Klooster Achter de Tolbrug in 's-Hertogenbosch 1533-1656

Legger van cijnzen, met uitreksel van cijnsakten sedert 1341, 1560-1566.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
1533

Klooster Achter de Tolbrug in 's-Hertogenbosch 1533-1656

Bevelschrift bisschop van Luik aan moeder klooster achter de Tolbrug in 's-Hertogenbosch om Wijnand van Ravenstein als pater van het klooster te ontslaan, 1533.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
1618

Klooster Achter de Tolbrug in 's-Hertogenbosch 1533-1656

Akte van overdracht, verleden voor schepenen van 's-Hertogenbosch, van cijnzen door Walburg Hendriks de Bie aan Dirk van Kessel, secretaris van 's-Hertogenbosch, voor het klooster Achter de Tolbrug, 1618.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Artikelen
1954

J.A. ten Cate

Aanvulling op de geschiedenis der Tertiarissenkloosters achter de Tolbrug te 's-Hertogenbosch en Catharinenberg te Oisterwijk
Bossche Bijdragen XXII (1954) 145-153
 
1983

mr. J.A.M. Hoekx

De zusters Achter de Tolbrug
Bossche Bouwstenen VI ('s-Hertogenbosch 1983) 26
 
1994

N.N.

Archeologisch onderzoek in Bossche binnenstad. Delen voormalig klooster bloot gelegd
Brabants Dagblad donderdag 22 december 1994 (foto)
 
1995

Wim Hagemans

Archeologisch onderzoek Loeffplein duurt anderhalf jaar. Speurtocht naar oudste weg richting Orthen
Brabants Dagblad vrijdag 19 mei 1995 (foto)
 
1995

Johan Treling

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier (1)
's-Hertogenbosch 1 (1995) 29-33
1995

Johan Treling

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier (2)
's-Hertogenbosch 2 (1995) 61-63
1995

Johan Treling

Archeologisch onderzoek in het Tolbrugkwartier (3)
's-Hertogenbosch 3 (1995) 92-94
2002

Ad van Drunen

Sint-Elisabeth Bloemkampklooster
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 68-69
 
2007

J.R. Treling

Het Sint Elisabeth Bloemenkampklooster
in: Tekens van leven (Utrecht 2007) 74-86
 
2007

R. Glaudemans

De reconstructie van de kloostergebouwen
in: Tekens van leven (Utrecht 2007) 86-88
 
2007

J.R. Treling

De bewoonsters
in: Tekens van leven (Utrecht 2007) 89-92
 
Geschiedenis
1452 In dit jaar wordt een klooster gesticht: 'Bloemenkamp' dankzij de mildadigheid van jonkvrouwe Johanna van Vlierden. De religieuzen zijn tertiarissen met als patronessen de H. Elisabeth en de H. Agnes. Achtereenvolgens is het klooster gevestigd op de Windmolenberg, op het Hinthamereinde en Achter de Tolbrug.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1691 Het klooster 'Achter de Tolbrug' wordt door de Raad van State afgestaan aan de stad om er een tuchthuis van te maken.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1786 Het voormalige klooster van St. Elizabeth Bloemenkamp achter de Tolbrug wordt gesloopt om plaats te maken voor een arsenaal.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Stadsrekeningen
1521 Kapittel 75.
Het convent St. Geertruide te 's Hertogenbosch ontvangt loten voor aan de stad 's Hertogenbosch geleende gelden.
Idem de conventen achter Tolbrug op den Uilenburg en de Bogaarden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 367
 
1542 Kapittel 10.
Het convent achter tolbrug.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 591
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 3, 4, 5, 6, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 78, 79, 114, 130, 131, 132, 135, 137

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 111, 119, 125n, 138, 246, 247, 248, 249, 250

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 137

Jan Sanders, 'Verkloostering in het vijftiende-eeuwse 's-Hertogenbosch' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 91-93, 97-98

A. van Sasse van Ysselt, 'De biechtvader van het nonnenklooster Achter de Tolbrug te 's Hertogenbosch' in: Taxandria (1916) 273-279

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 483-491

Varia Historica Brabantica III (1969) 260

n: vermelding in een voetnoot