Vrouwenconvent Sint Augustinus ()

locatie: Verwersstraat

De zusters regularissen van St. Augustinus van het klooster "Sint Annenborch" te Rosmalen.
Zij trokken rond 1573 in het huis "de Cluijt" in de Verwersstraat naast het Bogardenklooster. Ze gebruikten de kerk van dit klooster voor het houden van het office en verkregen het complex in 1585, onder voorwaarde dat ze het terrein en de gebouwen van het klooster zouden moeten afstaan aan de Jezuieten, wanneer deze zich in 's-Hertogenbosch zouden willen vestigen. De overdracht aan de Jezuieten geschiedde in februari 1613. Een deel van de zusters vertrok naar het klooster Soeterbeek te Nuenen. De rest mocht er blijven wonen en de vijf nog in 1629 overgebleven zusters mochten tot hun dood in hun huisjes blijven wonen.
Bossche Bouwstenen VI
Artikelen
1995

Jan Hoofs

De zusters van Sint-Annenborch
Rosmalla 1 (1995) 23-29
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 453-457

n: vermelding in een voetnoot