afb. A.F.A.M. Wetzer, 18 april 2009

De Meerwijck

architect: H.C. Dobbe
datering: 1889-1890
verbouwing: 1920
locatie: Orthen 113-195

Toegewijd aan den H. Jozef, opgericht den 16e mei 1890.
Bewaarschool - Fr÷belschool - School voor lager onderwijs - Patronaat - Opvoeding halve weezen.
Dit klooster met de bijbehorende grond is in 2004 ontwikkeld tot een schitterend project 'De Kloostertuynen'. Er zijn appartementen in het oude klooster en woningen in de bijbehorende gebouwen gecreŰerd.
Vogel

St. Jozefgesticht van de Zusters van de Choorstraat in Orthen

In 1888 werden grond en de gebouwen gekocht door de Zusters van de Choorstraat van de familie Van Meerwijk, aan de Rijksweg 113 in Orthen.1 Na de bouw van het klooster en internaat in 1889/1890 door de architect H.C. Dobbe werd op 16 mei 1890 het klooster in gebruik genomen. In het internaat werden weeskinderen gehuisvest. Deze weesmeisjes moesten dus in 1890 verhuizen van het Moederhuis in de Choostraat in ┤s-Hertogenbosch naar de nieuwe afdeling in Orthen. Ze kregen onderwijs in de dorpsschool. (De verhuizing was nodig omdat in het Moederhuis meer ruimte nodig was voor de opleiding van a.s. onderwijzeressen, de z.g. educandinnen, waaruit de latere Kweekschool ┤Concordia┤ voortkwam). Er werden ook kinderen van kermisexploitanten opgevangen in het St. Jozefgesticht. Zo ging het werk van onderwijs en opvoeden meer dan een halve eeuw ongestoord door.
In oktober 1942 evenwel werden de ┤Bewaarschool┤ en drie spreekkamers van het St. Jozefgesticht door de Duitsers gevorderd. In september 1944 lag het weeshuis in de vuurlinie, de reden dat de kinderen ondergebracht werden in het Moederhuis van de Congregatie in de Choorstraat. In oktober 1944 lagen er manschappen van het Monmouthshire Regiment ingekwartierd die meetrokken met de 53rd Welsh Division, ter bevrijding van de stad.
Op 11 januari 1961 vertrokken de zusters van de ┤Congregatie Dochters van Maria en Jozef┤, (in de volksmond genoemd de Zusters van de Choorstraat) uit het St. Jozefgesticht. Ze gingen wonen in de St. Rochusstraat 41/43 in Orthen. Van hieruit bleven ze de scholen bedienen, totdat ze in augustus 1975 naar het Moederhuis in de Choorstraat verhuisden.
Na het vertrek van de zusters uit het klooster aan de Rijksweg 113, veranderde de naam van het complex in 'De Meerwijck'. Het werd daarna een dependance van de Binckhorst, voor gehandicapte kinderen, in 1967 werd het een dependance van Coudewater en werden er demente bejaarden verpleegd. Nadien heeft het gebouw een tijd leeg gestaan en het verpauperde.
Toen het complex een bedrijfsbestemming kreeg en de orgelbouwer Pels & Van Leeuwen zich vestigde in 1990, werd het oude kloostergebouw opgeknapt. Maar de orgelbouwer vertrok na 10 jaar en in 2004 kwamen de plannen voor woningbouw van de grond. Nu zijn er appartementen op het terrein geplaatst. De naam 'De Kloostertuynen' werd gekozen, met een verwijzing naar het verleden, en is het weer aangenaam buiten wonen, zoals destijds voor de weeskinderen gold.
Noten
1.Archief Zusters van de Choorstraat
Ton Vogel, mei 2014
Artikelen
2006

Marcel Linssen

Nieuwe toekomst voor kloosters
Brabants Dagblad woensdag 2 augustus 2006
 
Benaming
1890 St. Jozef gesticht Orthen  
1894 Klooster en scholen der E.E. Z.Z. van Liefde
Adresboek 's-Hertogenbosch 1894-1895
 
2004 De Meerwijck  
Afbeeldingen

18 april 2009

18 april 2009

18 april 2009

18 april 2009
Nonnenklooster

oktober 1945

1928

9 september 1953

1955