Klooster op den Eikendonck

Stadsrekeningen
1525 Kapittel 11.
De Regentes en haren Raad, vernietigd de overeenkomst tusschen de burgerij en de kloosters in den oproer van 12 Junij 1525 gesloten, waarbij de laatsten hadden aangenomen in stads lasten en kommer bij te dragen, doch geeft eene ordonnantie waarbij de kloosters daartoe worden verpligt met last op stads Regering om met die gestichten deswegens eene overeenkomst te sluiten, zoo als plaats had.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 407-408
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) passim

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 139

n: vermelding in een voetnoot