Mannenconvent Jezuieten (1609 - ?)

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1615
Heeren Paters vande societeyt Jesu
Stads Rekeningen van het jaar 1615-1616. Deel 2, blz 1225
1629
Jesuyten klooster
Kaart beleg 's-Hertogenbosch 1629
College

Jezu´eten-College 's-Hertogenbosch, ca 1625

zie ook:
Ľ Van Sasse van Ysselt (1975) II 208-209
Ľ Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven XVL 1893 ('s Gravenhage 1895) 170
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Encyclopedie van Noord-Brabant

Jezu´eten

bron: F. van Hoeck S.J. in Brabantia 1952-6

272
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 272-273
Hoekx

De Bossche kloosters tot aan de inname van de stad in 1629

De Jezuieten

28
J.A.M. Hoekx, 'De Bossche kloosters tot aan de inname van de stad in 1629' in Bossche Bouwstenen VI (1983) 12-36
Artikelen
1873

L.H.C. Schutjes

Jesuiten
Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch IV (1873) 416-425
 
1895

A.C. Bondam

Inventaris der oorkonden, afkomstig van het Jezu´eten-Collegie te 's Hertogenbosch
Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven XVI 1893 ('s Gravenhage 1895) 125-170
 
1922

A.H.L. Hensen

De kroniek van een viertal Noord-Brabantsche conventen en het verhaal der stichting van het Jezu´eten-college te 's-Hertogenbosch
Bossche Bijdragen IV (1922) 252-273
 
1927

F. van Hoeck S.J.

Eenige bijzonderheden betreffende de laatste Jezu´eten-statie te 's-Hertogenbosch
Bossche Bijdragen VIII (1927) 124-149
 
1930

W. Nolet

De Jesuieten
Katholiek Nederland I ('s-Gravenhage 1930) 177-183
 
1930

F. van Hoeck S.J.

Fundatie van het Jezu´eten-College te 's-Hertogenbosch (1610)
Bossche Bijdragen X (1930) 139-169
 
1936

F. van Hoeck S.J.

Uit de geschiedenis van het Bossche Jezu´eten-college 1610-1629
Bossche Bijdragen XIV (1936) 165-206
 
1939

J. Kleijntjens S.J.

De Jezu´eten te 's-Hertogenbosch
Bossche Bijdragen XVI (1939) 98-115
 
1975

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Het Gouvernementshuis
De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1975) 215
 
1976

G.J.W. Steijns

Inventaris van het archief van het Jezuietencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch
Uitgave van het Rijksarchief in Noord-Brabant 17 ('s-Hertogenbosch 1976)
 
1983

mr. J.A.M. Hoekx

De Jezuieten
Bossche Bouwstenen VI ('s-Hertogenbosch 1983) 28
 
1985

Redactie

Jezu´eten
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 272-273
 
2002

Paul Begheyn S.J.

Jezu´eten in Den Bosch en Bossche jezu´eten 1553-2002
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 141-151
 
2010

Wim Hagemans

Jezu´tenklooster nog verrassend gaaf
Brabants Dagblad dinsdag 2 februari 2010
 
2017

Ronald Glaudemans

Nooit gebouwd in 's-Hertogenbosch : Een jezu´etenkerk aan de Waterstraat
Bossche Kringen 1 (2017) 6-7
 
Stadsrekeningen
1608 Kapittel 18.
De Paters Jesuiten komen binnen 's-Hertogenbosch, de Stad schenkt het twintig dubbelde Albertussen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1187
 
1611 Kapittel 18.
Stichtige komedie door de Jesuiten ter gelegenheid van de kermis gegeven.
Stads Rekeningen van het jaar 1611-1612. Deel 2, blz 1205
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1205
 
1614 Kapittel 18.
Ľ Toelaag aan de Paters Jesuiten tot bouwing van hunne kerk.
Ľ Toelaag aan de Paters Jesuiten om voor het welvaren der Stad te bidden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1222
 
1615 Kapittel 6.
Het eerste feest van den Heiligen Ignatius in de nieuwe kerk der Jesuiten gevierd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1225
 
1616 Kapittel 20.
Toelaag van f3000 aan het kollegie der Paters Jesuiten te 's Hertogenbosch.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1235
 
1617 Kapittel 21.
Betaling van den laatsten termijn der 3000 gld, aan de Eerw. Paters Jezuiten, tot opbouwing van hun gesticht toegestaan.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1242
 
1619 Kapittel 21.
Toelaag aan de Paters Jesuiten, tot voltooijing van noodige werken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1264
 
1620 Kapittel 6.
Ľ Toelaag aan de Paters Jesuiten tot bouwing hunner kerk.
Ľ Schenkingen van wijnen en toelaag ter bevordering van hunnen bouw aan de straat.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1280
 
1620 Kapittel 22.
Toelaag aan de Paters Jesuiten voor den bouw van den voorgevel aan hun klooster en kollegie.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1290
 
1621 Kapittel 6.
Toelaag aan de paters Jesuiten tot dekking der kosten van solemniteiten bij de canonisatie van den Heiligen Loyola en den Heiligen Xaverius.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1295
 
1621 Kapittel 21.
Ľ Toelaag aan de Paters der Societeit Jesu, om hen te ontlasten van schulden en tot hun noodig onderhoud.
Ľ Aan de Paters Jesuiten 250 gul. voor een glas met Stadswapen bij het inkomen van hun collegie te plaatsen en tot voltooiing hunner scholen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1297, 1300
 
1622 Kapittel 22.
Ľ Toelaag aan de paters Jesuiten, tot betaling van den laatsten termijn, voor het door hun gekochte huis, de Paauw.
Ľ Toelaag aan de paters Jesuiten, tot bebouwing van eene nieuwe school.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1305-1306
 
1625 Kapittel 23.
Toebereidselen door de Jesuiten om den nieuwen Bisschop, den Eerw. Heer Michael Ophovius, plegtig en met eene actie door de studenten, te ontvangen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1330
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 17

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 31, 70, 80, 150, 184

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 1n, 8, 9, 12, 33, 34, 40, 62, 76, 79, 106, 110, 117, 157, 164, 174, 179, 187, 187n, 210, 255, 256, 259, 265, 274, 277, 278, 287, 288, 289, 290-309

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 416-425

Varia Historica Brabantica III (1969) 342

n: vermelding in een voetnoot