Vrouwenconvent Cellezusters of Zwartzusters (1420-1669)

Cellitinnen, die de mensen in de volkstaal zwartzusters noemen, in de landstaal Swesteren.
Kroniek van Molius
Hoekx

Alexianen of Cellebroeders en Cellezusters of Zwartzusters

22
J.A.M. Hoekx, 'De Bossche kloosters tot aan de inname van de stad in 1629' in Bossche Bouwstenen VI (1983) 12-36
Resoluties Raad van State
Artikelen
1983

mr. J.A.M. Hoekx

Cellezusters of Zwartzusters
Bossche Bouwstenen VI ('s-Hertogenbosch 1983) 21
 
2002

Ad van Drunen

Klooster van de Zwartzusters
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 60
 
Geschiedenis
1420 Dit jaar worden voor het eerst genoemd de 'arme schwestern', ook wel Zwartzusters of Cellezusters genaamd. Zij vormen geen klooster maar leiden een gemeenzaam leven en verplegen, evanals de Alexianen lijders aan besmettelijke ziekten. Zij wonen op de Papenhulst.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1477 De Cellezusters op de Papenhulst, die tot dan een gemeenzaam leven leiden, gaan over tot de regel van Sint Augustinus; met goedkeuring van de bisschop van Luik, Lodewijk van Bourbon. Het klooster ontvangt de naam Convent van Nazareth met de H. Alexius als beschermheilige.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1669 In het voormalige klooster van de Zwarte Zusters wordt de kapel ingericht tot een 'Theater der ontleedkunde' ten behoeve van Lodewijk van Bils.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 50

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 275

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 5, 110

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 31, 65, 139, 215

Jan Sanders, 'Verkloostering in het vijftiende-eeuwse 's-Hertogenbosch' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 84, 99-102

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 505-509

Varia Historica Brabantica III (1969) 223-225

n: vermelding in een voetnoot