Mannenconvent Cellebroeders of Alexianen (1420 - ca 1576)

locatie: Parade / Weesstraat

Kroniek van Molius

Het klooster van de cellebroeders

133
J.A.M. Hoekx, G. Hopstaken, A.M. van Lith-Drooglever Fortuijn en J.G.M. Sanders, Kroniek van Molius : Een zestiende-eeuwse Bossche priester over de geschiedenis van zijn stad ('s-Hertogenbosch 1992) 133
Artikelen
1873

L.H.C. Schutjes

Alexianen of Cellebroeders
Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch IV (1873) 389-391
 
1983

mr. J.A.M. Hoekx

Alexianen of Cellebroeders
Bossche Bouwstenen VI ('s-Hertogenbosch 1983) 21
 
2002

Ad van Drunen

Cellebroedersklooster
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 65
 
Geschiedenis
1420 Voor het eerst worden de Alexianen of Cellebroeders vermeld. Aanvankelijk bewonen zij een huis in de Hinthamerstraat en leiden een gemeenzaam leven. Zij verplegen pestlijders en slachtoffers van andere besmettelijke ziekten en begraven deze ook.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1470 De Alexianen of Cellebroeders bewonen een geregeld convent aan de zuidzijde van het Begijnhof (of huidige Parade) en gaan over tot de regel van Sint Augustinus. Hun kloosterkerk wordt toegewijd aan Sint Augustinus, Sint Alexis en aan de H. Drievuldigheid. Aan dat laatste dankt de Triniteitstraat haar naam.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1566 In 1566 namen de broeders weeskinderen op om de gevolgen van de beeldenstorm te ontgaan. Deze list slaagde.
Bron: Bossche Bouwstenen VI
 
1576 In 1576 wordt hun huis definitief tot stadsweeshuis bestemd omdat de broeders waren uitgestorven.
Bron: Bossche Bouwstenen VI
 
Stadsrekeningen
1542 Kapittel 10.
De cellebroeders te 's Hertogenbosch.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 591
 
1576 Kapittel 12.
Met de beeldstorming en bij de vernieling der kerken en godshuizen, worden de weezen door den Pater der Cellebroeders in het convent opgenomen en daardoor dat convent voor vernieling gespaard.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 919
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 5

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 112, 118, 125, 150, 151, 212, 213, 214

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 20n, 34, 58

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 133, 137, 249, 295, 297, 339

Jan Sanders, 'Verkloostering in het vijftiende-eeuwse 's-Hertogenbosch' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 85, 98

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 389-391

n: vermelding in een voetnoot