afb.

Vrouwenconvent BethaniŽ (ca 1475 - ca 1731)

locatie: Sint Jacobskerkhof

Overblijfselen van de kapel van het voormalige klooster van de zusters van BethaniŽ van de orde van Sint Augustinus. Deze ruÔne, gelegen aan het voormalige St. Jacobskerkhof, werd rond 1925 gesloopt voor de bouw van de BethaniŽstraat, die haar naam ontleent aan het genoemde klooster. Het klooster werd in 1731 reeds gesloopt. Alleen de noordelijke muur van de kapel, een brok zwaar muurwerk met twee spitsboognissen bleef tot ongeveer 1925 staan.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
Hans L. Janssen

Bethaniekerk en -klooster

105
H.L. Janssen, Van Bos tot Stad : Opgravingen in 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1983)
Kroniek van Molius

Het klooster van de reguliere zusters van BethaniŽ

135
137
J.A.M. Hoekx, G. Hopstaken, A.M. van Lith-Drooglever Fortuijn en J.G.M. Sanders, Kroniek van Molius : Een zestiende-eeuwse Bossche priester over de geschiedenis van zijn stad ('s-Hertogenbosch 1992) 135-137
Sasse van Ysselt

Het Klooster Bethanie

26
27
28
29
30
31
32
Noten
1.Tusschen het Patershuis en het huis de Ster stond een huis van dit klooster, dat door hetzelve in 1610 verhuurd was aan Johanna van Malsen douariŤre van jonker Walraaf van Erp.
2.Hij huwde met haar in 1681, als wanneer hij in den Bosch in de Orthenstraat woonde; zij woonde toen aldaar in de Nieuwstraat. Deel I p. 111.
3.Hij is de stamvader van het tegenwoordig adellijk geslacht Storm van 's Gravesande. Herald Biblioth. 1873 p. 133.
4.Pieter van 's Gravesande had in 1724 (Reg. no 541 f. 333) zijn aandeel in dit klooster overgedragen aan den boedel zijner ouders.
5.Zij verkochten 30 Dec. 1734 (Reg. no 556 f. 360 vso) het door hen gekochte aan mr. Hendrik Bernard Martini, oud-schepen en raad van den Bosch.
6.Elisabeth en Maria Lason verkochten het door haar gekocht huis, dat in 1779 gezegd werd te staan tusschen een gangetje, loopende naar eene hovenierswoning en bleek, ex uno en het huis der Wed. van Warmond ex alio, 24 Mei 1756 (Reg. no 572 f. 253 vso) aan Johan Philip van Eys.
7.Hun kleinzoon was Johannes Josephus van Veltdriel.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 26-32
Artikelen
1979

Redactie

Resten van het BethaniŽklooster leren over historie van Den Bosch
Brabants Dagblad zaterdag 14 april 1979 (foto)
 
1979

Redactie

Overblijfselen van BethaniŽklooster blootgelegd
Het Stadsblad woensdag 18 april 1979
 
1983

mr. J.A.M. Hoekx

Klooster BethaniŽ op de Windmolenberg
Bossche Bouwstenen VI ('s-Hertogenbosch 1983) 25
 
1983

Hans L. Janssen

Bethaniekerk en -klooster
Van Bos tot Stad ('s-Hertogenbosch 1983) 105-108
 
2002

Ad van Drunen

BethaniŽklooster ()
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 59-60
 
Kunstafbeeldingen

Restanten klooster Zusters van BethaniŽ, z.j.

vervaardiger: Hendrik de Laat (1900-1980)
techniek: zwart en rood krijt, 24.0 x 22.0 cm
collectie: Het Bossche Prentenmuseum

Met de tekenstift geboren (2004) 91

Stadsbeeld, 1851

vervaardiger: Van Hove
techniek:
collectie: Particulier

Bosch' stadsbeeld vanaf een plaats waar nu de Hekellaan loopt. Op de voorgrond moestuinen, daarachter de ruÔne van het voormalige klooster BethaniŽ. Op de achtergrond de koepel van de Sint Jan.
Ach Lieve tijd. 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren 12 (1983) 269

RuÔne van het klooster, vůůr 1931

vervaardiger: Marietje Slager-van Gilse (1891-1968)
techniek: olieverf op doek, 38.5 x 49 cm
collectie: Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 08013); in bruikleen aan Museum Slager

Het klooster van de Zusters van BethaniŽ. De laatste restanten vůůr de sloop in de jaren '20
Ach Lieve Tijd. 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren 4 (1982) 80
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 275

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 39, 84, 85, 105

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 111, 119, 125n, 139, 171n, 235, 236, 237, 250

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 135, 137, 193, 297

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 499-505

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 187

n: vermelding in een voetnoot