Van Dijck

Kluizenaressen in en rond 's-Hertogenbosch, ca. 1370-1630

door dr. Lucas G. C. M. van Dijck

1
Noten
1.Bijdragen Bisdom Haarlem, I (1920) 210.
2.Archief Godshuizen, testamenten 4-1-1372. Met vriendelijke dank aan drs. A. Kappelhof voor enkele belangrijke gegevens uit de archieven van de Godshuizen.
3.G.G.C., II, 74.
4.Archief Godshuizen, testamenten 22-9-1390.
5.G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (Tilburg, 1973) 90. Bijdagen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland XXVII.
6.Van Dijck, Optimaten, 90.
7.Van Dijck, Optimaten, 90.
8.B.B. VIII (1927) 15.
9.Van Dijck, Optimaten, 90.
10.R.A.N.B., R. 1236, fol. 243; R. 1253, fol. 49v.
11.R.A.N.B., R. 1246, fol. 371v; R. 1230, fol. 271v.
12.A.G.C., II, 74.
13.R.A.N.B., R. 1263, fol. 224v.
14.R.A.N.B., R. 1263, fol. 203.
15.idem.
16.A.G.C., II, 75.
17.R.A.N.B., R. 1262, fol. 170.
18.Idem.
19.R.A.N.B., R. 1263, fol. 160.
20.R.A.N.B., R. 1262, fol. 170.
21.A.G.C., II, 74.
22.A.G.C., II, 74.
23.A.G.C., II, 77.
24.A.G.C., II, 74-75.
25.R.A.N.B., R. 1321, fol. 294v.
26.R.A.N.B., R. 446, fol.-, 2-9-1552; R. 1358, fol. 330, 8-8-1552.
27.A.G.C., II, 71.
28.R.A.N.B., R. 1315, fol. 278, 3-2-1532.
29.R.A.N.B., R. 1310, fol. 323.
30.R.A.N.B., Rentmeester Generaal inv.nr. 86a en 87.
31.R.A.N.B., Archieven van de kloosters Mariëndonk en Mariënkroon, inv.nr. 719.
32.A.G.C., II, 70.
33.A.G.C., II, 70.
34.A.G.C., II, 71.
35.Van Dijck, Optimaten, 225.
36.A.G.C., II, 73-75.
37.R.A.N.B., Notariële archieven, inv.nr. 2662.
38.R.A.N.B., R. 1310, fol. 323, in margine.
39.A. Kappelhof, Inventaris van de Duitse Orde te Vught, 1334-1795 ('s-Hertogenbosch, 1978) inv.nr. 281.
40.A.B. map Vught, de kluis.
41.A.B. map Vught, de kluis.
42.A.B. map Vught, de kluis.
43.R.A.N.B., R. 1201, fol. 245.
44.R.A.N.B., R. 1209, fol. 241, 26-6-1439.
45.Van Dijck, Optimaten, 90.
46.Van Dijck, Optimaten, 90.
47.R.A.N.B., R. 1267, fol. 259, 13-11-1498.
48.Idem.
49.R.A.N.B., R. 1267, fol. 140v.
50.R.A.N.B., R. 1271, fol. 63, 17-10-1498.
51.Van Dijck, Optimaten, 225
52.G.A., pensienboek, fol. 141.
53.G.A., C. 147, fol. 278v.
54.G.A., C. 65 en B. 30.
55.R.A.N.B., R. 1298, fol. 16.
56.A.B., map Vught, de kluis.
57.R.A.N.B., R. 1333, fol. 281.
58.R.A.N.B., R. 1234, fol. 209v; zie ook R. 1345, fol. 197.
59.A.B., map Vught, de kluis.
60.Meijer (ed), Chronicon conventus Buscoducensis, 101-103.
61.J. Craandijk, Wandelingen door Nederland, (2e dr.; Zaltbommel 1968), 109.
62.A.B., map Vught, de kluis.
63.A.B., map Vught, de kluis.
64.Kappelhof, Duitse Orde, inv.nr. 256.
65.R.A.N.B., Generaliteitsarchieven, inv.nr. 3512, fol. 191.
66.A.B., map Vught, de kluis.
67.R.A.N.B., R. 1234, fol. 209v.
68.Archieven van de Godshuizen, H. Geesttafel, inv.nr. 407.
69.Van Dijck, Optimaten, 90.
70.Van Dijck, Optimaten, 225.
71.G.A., C. 147, fol. 260v.
72.R.A.N.B., R. 1322, fol. 167.
73.B.B., VIII (1927), 15.
74.B.B., VIII (1927), 15.
75.Van Dijck, Optimaten, 90.
76.Van Dijck, Optimaten, 90.
77.Van Dijck, Optimaten, 90.
78.Van Dijck, Optimaten, 225.
79.G.A., B. 30.
80.R.A.N.B., R. 1354, fol. 199.
81.B.B., VIII (1928), 119.
82.A.G.C., II, 75.
83.A.G.C., II, 75.
84.Van Dijck, Optimaten, 225.
85.Van Dijck, Optimaten, 90.
86.A.B., map Vught.
Varia Historica Brabantica IX ('s-Hertogenbosch 1980) 1-20