afb. Kasteelbeer, 9 oktober 2010

Annenborch

locatie: Rosmalen

Religieuzen

Religieuzen in het klooster St. Anna-burg te Rosmalen Aį. 1547

60
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1883) 60
Rijksmonument

Annenborch

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Steijns

Sint Annenborch en de daarmee verenigde vrouwenkloosters

5
6
7
Noten
15.Inventaris nr. 84.
16.Hensen, "De kroniek", 257: "De origine et progressu Monasterii Annaburgensis tam in urbe quam in Rosmael".
17.W.J.F. Juten, "Aanvullingen op Schutjes Geschiedenis van 's-Hertogenbosch"; Taxandria, tijdschrift voor Noord-Brabantsche Geschiedenis en Volkskunde, IX (1902) 89.
18.L. van Meerendonk O.Praem., "Tussen Reformatie en Contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ca. 1520 en ca. 1570" (Tilburg, 1967) 141.
19.Hensen, "De kroniek", 257: "Monasterium Divae Virginis in Dumo, juxta Helmondam conditur, exuritur".
Met opzet wordt hier de hele voorgeschiedenis van "In de Hage" weggelaten, omdat deze niet van wezenlijk belang is voor een goed begrip van de hierachter beschreven stukken. Hetzelfde geldt voor Sint Annatroon te Driel.
Meer over "In de Hage" in:
Schutjes, a.w., IV, 139-140.
M. Schoengen, "Monasticon Batavum", II, 90.
Van den Meerendonk, "Tussen Reformatie en Contra-reformatie", 111, 120, 125, 127, 129, 141, 166, 177 en 242.
A.M. Frenken, "Het Augustinessenklooster In de Hage te Helmond"; Bossche Bijdragen, XIII (1935-1936) 198-237.
20.Hensen, "De kroniek", 261: "Monasterium in Driel, Bataviae pago, conditur et ob inoviam deseritur"; Schutjes, a.w., III, 482-483; Schoengen, "Monasticon Batavum", II, 61; Bossche Bijdragen XI (1931-1932) 181.
21.Hensen, "De kroniek", 263: "Monasterium in Dumo et in Driel Annaeburgensi copulantor".
22.Van den Elsen, "Analecta", II, 264. Daar ook de statuten van het klooster, naamlijsten van zusters, het visitatieverslag van 1581 en andere zaken.
23.Hensen, "De kroniek", 264: "Monasterium fratrum Bogardorum in Urbe silvaducensi Monasterio Annaeburgensi unitur".
24.Hensen, "De kroniek", 265.
A.R.A. Brussel, t.a.p. nr. 823, f. 2-18.
25.Van Hoeck, "Uit de geschiedenis", 174. Hensen, "De kroniek", 269.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1991

Nijhof

Annenborch
Rosmalla 4 (1991) 30-35
 
Stadsrekeningen
1630 Kapittel 3.
Item vanden convente vanden Annenborch, van als voor ...
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1350
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 6, 35, 36, 68, 77, 78, 99, 116

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 111, 114, 125, 126, 127, 130, 136, 141, 177, 183, 216, 242

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 453; V. 604

Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1883) 60

n: vermelding in een voetnoot