Kloosters
Stadsrekeningen

1399

Kapittel 16

 • Schenk- of vereerde wijnen aan de kloosters op hoogtijden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 5

Kapittel 16

 • Schenk- of vereerde wijnen aan de kloosters.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 9

1496

Kapittel 13

 • Schenkingen van wijnen aan de 5 kloosters en aan de Rector van St. Nicolaas altaar op de Hooge feestdagen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 9

1525

Kapittel 11

 • De Regentes en haren Raad, vernietigd de overeenkomst tusschen de burgerij en de kloosters in den oproer van 12 Junij 1525 gesloten, waarbij de laatsten hadden aangenomen in stads lasten en kommer bij te dragen, doch geeft eene ordonnantie waarbij kloosters daartoe worden verpligt met last op stads Regering om met die gestichten deswegens eene overeenkomst te sluiten.
 • Betaling volgens die overeenkomst door de kloosters gedaan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 407

Kapittel 2

 • Betaling der boeten aan den Hertog wegens het gepleegde oproer en geweld tegen zijne Hoogheid ter zake dat de kloosters weigerden in stads kommer en lasten bij te dragen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 408-409

Kapittel 5

 • Commissie aan de Regentes te Mechelen aangaande de door de biechtvaders alhier gemaakte zwarigheid van te absolveren degenen die bij het gepleegd rumoer in de kloosters zich aan de schofterigheid hadden schuldig gemaakt of daartoe aangezet.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 410

1545

Kapittel 126

 • Opneming der granen in de kloosters, op zolders bij particulieren en bij de bakkers. Zetting van het brood.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 638

1547

Kapittel 18

 • Besloten brief des Keizers, aangaande de kloosters te 's Hertogenbosch en in de vrijheid der stad gelegen, gegeven op eene supplicatie der regering dier stad, waaruit blijkt dat gemelde kloosters in vorige jaren mede betaalden om in de lasten der stad te voorzien.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 653

1566

Kapittel 22

 • Herstellingen aan kloosters en godshuizen enz. door de sectarissen verwoest en afgebroken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 769

Kapittel 25

 • Een krijgsman, genaamd de Landman, verjaagt de kwaaddoeners uit de kloosters en brengt ze op het Minderbroederskerkhof om te werken, waardoor verdere schade verhoed wordt.
 • Arbeiders door de stad aangenomen, welke den 11e en 12e October op het Minderbroeders-kerkhof en op andere plaatsen werkten, toen op den 10e October de vernieling en verwoesting der kloosters begon.
 • De regering houdt alzoo 321 arbeiders bezig, om de verdere vernielingen en verwoesting der kloosters te voorkomen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 771

Kapittel 30

 • Tweede vernieling en berooving van kerken en kloosters door Sectarissen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 784

1602

Kapittel 16

 • De soldaten met vrouwen of andersints in de kloosters gehuisvest, alsmede de namen van hunne Kapiteins worden opgeteekend, met opgave van het getal bedden in de kloosters voor hen gedekt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1149

1606

Kapittel 18

 • Bevel dat de kloosters, godshuizen, huislieden en burgers, ten dienste van H. Hoogheden, hunne paarden en wagens voor het Stadhuis moeten brengen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1173

1612

Kapittel 17

 • De predikanten van de vier kloosterorden voor het prediken in de vasten, wijn geschonken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1211