Kloosters

Algemeen

Brochures
1995 "Verdwenen kerken en kloosters"
Gemeente 's-Hertogenbosch 1995
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 251-276

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 387-509

n: vermelding in een voetnoot