Klok Zusters van Tilburg (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 45 cm
Gewicht: 60 kg
Gegoten: -

Klokkenvordering

Klooster. Zusters van Liefde van Tilburg.

522
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 522
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 522

n: vermelding in een voetnoot