Klok Choorstraat (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 42 cm
Gewicht: 50 kg
Gegoten: -

Later klankloos (gescheurd) terugontvangen.
Hendriks

Angelusklokje

28
Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 28
Klokkenvordering

Klooster. Zusters Dochters van Maria en Joseph.

522
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 522
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 522

n: vermelding in een voetnoot