Klok Sint Jozefhuis (gevorderd))

Toon: -
Diameter: 37 cm
Gewicht: 32 kg
Gegoten: -

Klokkenvordering

Weeshuis. St. Jozefhuis.

522
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 522
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 522

n: vermelding in een voetnoot