Klok ziekenhuis Sint Joannes de Deo (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 42 cm
Gewicht: 51 kg
Gegoten: -

Terug ontvangen van de pastoor te Vlijmen.
Klokkenvordering

Ziekenhuis St. Joannes de Deo

523
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 523
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 523

n: vermelding in een voetnoot