Slaglok Sint Janscentrum

Toon: -
Diameter: 27 cm
Gewicht: -
Gegoten: Eijsbouts, Asten 1958

Bossche Klokkenluiders Gilde

Sint Janscentrum

Klokkenwandeling 21 april 2018
Hendriks

Slagklok

27
Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 27
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan de Bont, 'Bossche Klokken17 : Jubilarissen' in: Bossche Kringen 2 (2015) 48

Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 27

Werkgroep Bossche Klokken, Het is al Klok wat de Klok slaat (2016) 36

n: vermelding in een voetnoot