afb. J. de Zeeuw, 1943-1944

Gevorderde klokken Sint Jacobskerk

Afbeeldingen
  • 5 januari 1943
  • 5 januari 1943
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen e.a., Sint Jacob 's-Hertogenbosch : De kerk en zijn geschiedenis (z.j.) 47, 48-49

n: vermelding in een voetnoot