Klok Sint Ignatius (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 47,5 cm
Gewicht: 77 kg
Gegoten: -

Klokkenvordering

Gesticht St. Ignatius

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996)
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996)

n: vermelding in een voetnoot