afb.

Klok Sint Cathrien (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 66 cm
Gewicht: 168 kg
Gegoten: A. en P. Petit, 1759

Klokkenvordering

R.K. Kerk St. Catharina

520
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 520
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 520

n: vermelding in een voetnoot