Slag- en luidklok Sint Cathrien (gevorderd)

Toon: f2
Diameter: 55 cm
Gewicht: 114 kg
Gegoten: Johannes Moer, 1562

Adriaenssen

Bijlage

69
Noten
215.Voorlopige lijst, X, 182.
Klokkeninventarisatie van de Nederlandse Klokkenspelvereniging, in voce.
L.F.W. Adriaenssen, 'De Bossche klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek (1989) 69
Hendriks

Slag- en luidklok

38
Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 38
Klokkenvordering

R.K. Kerk St. Catharina

520
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 520-521
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A. Frederiks en E.J. Haslinghuis (voorwoord), Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst X (1931) 182

Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 38

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 520-521

Valentijn Paquay, 'Het Cathrienklokje' in: Bossche Kringen 6 (2015) 39-42

n: vermelding in een voetnoot