Luidklok Sint Cathrien

Toon: -
Diameter: 35 cm
Gewicht: -
Gegoten: Melchior de Haze, Antwerpen 1650 (?)

Hendriks

Luidklok

39
Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 39
Vermulst

Sint Cathrienkerk of Kruiskerk

24
John Vermulst, Brochure Open Monumentendag (2019) 24
Literatuur en bronnenpublicaties

Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 39

John Vermulst, Brochure Open Monumentendag (2019) 24

n: vermelding in een voetnoot