afb.

Slag- en luidklok Sint Antoniuskapel

Toon: -
Diameter: 48 cm
Gewicht: -
Gegoten: Petit & Fritsen, Aarle-Rixtel 1949

Bossche Klokkenluiders Gilde

Restauratie klokken

1
Nieuwsbrief 13 (2023) 1-2
Hendriks

Slag- en luidklok

34
Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 34
Literatuur en bronnenpublicaties

Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 34

n: vermelding in een voetnoot