Klok Sint Jozef (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 35 cm
Gewicht: 44 kg
Gegoten: -

Klokkenvordering

Klooster St. Jozef

524
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 524
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 524

n: vermelding in een voetnoot