Klok H.H. Paters

Toon: -
Diameter: 46 cm
Gewicht: 65 kg
Gegoten: -

Klokkenvordering

Klooster H.H. Paters

559
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 559
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 559

n: vermelding in een voetnoot