Klok Gele Hoeve (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 36 cm
Gewicht: 28 kg
Gegoten: Eijbouts, Asten 1920

Klokkenvordering

Gele Hoeve

559
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 559
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 559

n: vermelding in een voetnoot