Klok Coudewater (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 37,5 cm
Gewicht: 38 kg
Gegoten: -

Klokkenvordering

R.K. Krankzinnigengesticht Coudewater

559
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 559
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 559

n: vermelding in een voetnoot