Klok Reinier van Arkel (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 37 cm
Gewicht: 35 kg
Gegoten: -

Klokkenvordering

Gesticht Reinier van Arkel

522
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 522
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 522

n: vermelding in een voetnoot