Klok Papenhulst (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 60 cm
Gewicht: 162 kg
Gegoten: P. Hemony, Amsterdam 1671

Klokkenvordering

Klooster Papenhulst

522
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 522
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 522

n: vermelding in een voetnoot