Klok Sint Lambertuskerk (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 73 cm
Gewicht: 264 kg
Gegoten: -

Klokkenvordering

R.K. Kerk H. Lambertus

523
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 523
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 523

n: vermelding in een voetnoot