afb. 1942/43

Klok Sint Jans Onthoofding (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 120 cm
Gewicht: 880 kg
Gegoten: F. Simon, 1628

Klokkenvordering

R.K. Kerk H. Joannes Onthoofding

545
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 545
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 545

n: vermelding in een voetnoot