F. en P. Hemony

Amsterdam

Klokken
Nr.ToonDiameter (cm)Gewicht (kg)OpmerkingJaar
Literatuur en bronnenpublicaties

S. van Balkom, De carillons van 's-Hertogenbosch (1982) 13, 16, 18, 20, 23, 24-25, 28-32

J. Casparie, 'De wording en voltooing van den nieuwen St. Jans-beiaard' in: Beiaardkunst (1925) 30-31

Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 41-47

A.F.O. van Sasse van Ysselt, 'De vroegere carillons in den St. Janstoren van 's-Hertogenbosch' in: Beiaardkunst (1925) 47

Cees Slegers, Van Balkom Beiaardiers (2015) 156

-

Werkgroep Bossche Klokken, Het is al Klok wat de Klok slaat (2016) 7

n: vermelding in een voetnoot