Hulpkerk Sint Jozef (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 71 cm
Gewicht: 250 kg
Gegoten: -

Klokkenvordering

R.K. Algemeene Hulpkerk St. Jozef

521
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 521
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 521

n: vermelding in een voetnoot